Spouwmuurisolatie ervaring

Iedereen is het er vandaag de dag wel over eens dat het de moeite waard is om je woning zo compleet mogelijk te isoleren. Dat geldt dus niet langer uitsluitend voor het dak, maar bijvoorbeeld ook voor de gevel van je huis. Wat dat betreft is het (laten) plaatsen van spouwmuurisolatie ongetwijfeld één van de interessantste acties die je kan ondernemen. Dit heeft niet alleen te maken met het relatief lage kostenplaatje, maar ook met de efficiëntie waarmee het isoleren kan gebeuren. Tel daar ook nog eens bij op dat het isoleren van een spouwmuur zeer weinig overlast met zich meebrengt en je kan direct rekenen op enkele uitstekende redenen om dit eveneens te overwegen.

Positieve spouwmuurisolatie ervaring

Wanneer je op zoek bent naar een spouwmuurisolatie ervaring zal je in eerste instantie kunnen vaststellen dat veel mensen hier bijzonder over te spreken zijn. Er zijn dan ook heel wat interessante voordelen aan verbonden die we graag even uitgebreid voor jou op een rijtje willen zetten:

 

  • Spouwmuurisolatie is voordelig

Van alle verschillende vormen van buitenmuur- / gevelisolatie kan er worden vastgesteld dat spouwmuurisolatie financieel het interessantst is. Uiteraard dien je er wel rekening mee te houden dat de kostprijs voor dit type van isolatie afhankelijk is van onder meer het door jou gekozen isolatiemateriaal.

 

  • Je kan er een premie of subsidie voor verkrijgen

Zowel voor het kopen als voor het laten plaatsen van spouwmuurisolatie geldt dat je op moment van schrijven nog een premie en / of subsidie kan verkrijgen. Deze zorgt er uiteraard voor dat het investeringsbedrag kan worden ingeperkt. Dit maakt spouwmuurisolatie zeer betaalbaar voor iedereen en bovendien wordt ook de terugverdientijd binnen de perken gehouden.

 

  • De overlast wordt tot een minimum beperkt

Daar waar het plaatsen van binnenmuurisolatie bijzonder veel overlast met zich meebrengt geldt dat niet voor spouwmuurisolatie. Het wordt eenvoudig geplaatst en je kan rekenen op precies dezelfde efficiëntie en bescherming tegen warmteverlies.

 

  • Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd

In tegenstelling tot buitenmuurisolatie dient er voor de realisatie van spouwmuurisolatie geen bouwvergunning te worden aangevraagd. Het spreekt voor zich dat dit niet alleen de efficiëntie, maar ook het totale kostenplaatje alleen maar ten goede komt.

 

  • Er wordt zowel thermische als akoestische isolatie gerealiseerd

Door het toepassen van spouwmuurisolatie wordt er niet alleen voor gezorgd dat het warmteverlies wordt ingeperkt, daarnaast wordt er ook op akoestisch vlak een betere isolatie gerealiseerd. Dit maakt dat het leefcomfort in huis naar een structureel hoger niveau wordt getild.

 

  • De marktwaarde van de woning wordt verbeterd

Door het toepassen van spouwmuurisolatie wordt er een directe meerwaarde gecreëerd voor het huis in kwestie. Hierdoor zal ook de marktwaarde toenemen. Ook met het oog op een eventuele verkoop van het huis in de toekomst is er voor kiezen om spouwmuurisolatie toe te passen dus altijd de moeite meer dan waard.

Negatieve spouwmuurisolatie ervaring

Het is opvallend dat er op het internet ook verschillende negatieve ervaringen circuleren met betrekking tot het plaatsen van spouwmuurisolatie. Wanneer deze ervaringen meer in detail bekeken worden kan er echter worden vastgesteld dat ze veelal voortvloeien uit een bepaalde onwetendheid van de personen die ze hebben geplaatst. We geven ook hiervan uiteraard graag een aantal concrete voorbeelden:

 

  1. Naarmate een woning beter wordt geïsoleerd kan het gebeuren dat het zogenaamde condensatievocht dat in huis ontstaat geen weg naar buiten meer kan vinden. Het gevolg daarvan is dat ze zich gaat manifesteren op de muren evenals aan het plafond. Dat is vervelend, maar kan eigenlijk zeer eenvoudig worden opgelost of voorkomen door er voor te kiezen om een ventilatierooster of ventilatiesysteem te plaatsen.

 

  1. Een tweede negatieve ervaring met betrekking tot de plaatsing van spouwmuurisolatie kan te wijten zijn aan het type gevel waarbij de isolatie wordt geplaatst. Veel mensen staan er namelijk niet bij stil, maar je kan spouwmuurisolatie niet zomaar in combinatie met elke steen gebruiken. Om spouwmuurisolatie te kunnen realiseren mag de gevel dan ook niet dampdicht zijn. Dit betekent dat gevels in geglazuurde bakstenen bijvoorbeeld niet voorzien kunnen en mogen worden van spouwmuurisolatie. Doe je dat toch en gaat het vriezen? Dan kan het gebeuren dat de glazuurlaag die op de stenen ligt kapot zal springen met alle gevolgen van dien.

 

  1. Bovenstaande geldt eigenlijk ook voor het geval je er voor hebt gekozen om de gevel van je huis af te werken door middel van een dampdichte verflaag. Op het ogenblik dat de afwerking van je gevel dampdicht is vormt dit altijd een structureel probleem voor het plaatsen van spouwmuurisolatie. Ook bij een geschilderde gevel is het dus zeer belangrijk om hier rekening mee te houden.

 

  1. Als vierde en laatste negatieve ervaring wordt soms de efficiëntie van spouwmuurisolatie aangehaald. Veel mensen geven te kennen dat het isoleren van hun spouwmuur heeft gezorgd voor een vochtophoping in de spouw. Bovendien zou de besparing op de energiefactuur helemaal niet zo hoog liggen als verwacht. In deze situatie kan je er nagenoeg zeker van zijn dat er zich nog specieresten in de spouwmuur bevonden. Door deze voor het isoleren te laten verwijderen kunnen deze beide problemen moeiteloos worden voorkomen.

Leren van de spouwmuurisolatie ervaringen

Het is altijd de moeite waard om zowel de positieve als de negatieve spouwmuurisolatie ervaringen te raadplegen. Zoals je echter reeds op deze pagina hebt kunnen lezen zijn het merendeel van de negatieve ervaringen vooral gebaseerd op fouten die door de eigenaars van de woning zijn gemaakt. Vaak gaat het hierbij om een gebrek aan (correcte) informatie. Gelukkig kan jij dit voorkomen, niet alleen door de informatie op deze pagina grondig te bestuderen, maar ook door de ervaringen van anderen goed door te nemen. Voorkomen is op dit vlak dan ook absoluut beter dan genezen. Alles bij elkaar gezien mag het echter duidelijk zijn dat het altijd de moeite waard is om een investering in spouwmuurisolatie te overwegen.

Wat kost muurisolatie voor jou?

Wat is de exacte kostprijs van muurisolatie? Ontdek de prijzen door offertes aan te vragen en te vergelijken. Op deze manier kun je tot wel 30% op de kosten besparen!