Is mijn spouwmuur gevuld met isolatie?

Vooraleer je de opdracht geeft aan een isolatiebedrijf is het altijd belangrijk dat er wordt gecontroleerd of de spouwmuur van je huis wel kan worden geïsoleerd. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Zo moet je, je in eerste instantie uiteraard afvragen of er wel een spouwmuur is. Is deze aanwezig, dan moet er ook nog worden gecontroleerd of deze niet reeds is gevuld met isolatiemateriaal. Is dat het geval, dan zal deze eerst verwijderd moeten worden vooraleer de isolatiewaarde kan worden verbeterd.

Een niet geïsoleerde spouwmuur

Wanneer je er voor hebt gekozen om over te gaan tot het kopen van een woning die is gebouwd tussen 1920 en 1976 is de kans bijzonder groot dat deze niet over een geïsoleerde spouwmuur beschikt. Dit neemt evenwel niet weg dat er geen uitzonderingen bestaan. Vooral wanneer jij bijvoorbeeld de derde eigenaar bent is de kans aanwezig dat de voorgaande eigenaar er toch reeds voor heeft gekozen om de spouwmuur van isolatie te voorzien. Zekerheid krijg je echter uitsluitend op het ogenblik dat er een controle wordt uitgevoerd van de spouw. Deze controle kan op meerdere manieren worden uitgevoerd:

Door middel van een camera onderzoek

Wanneer je er zeker van wenst te zijn dat de spouwmuur nog vrij is en dus geen isolatiemateriaal bevat is het aan te raden om een professioneel bedrijf een camera onderzoek uit te laten voeren. Het betreft hier een endoscopisch onderzoek waarbij er aldus een kleine camera in de spouwmuur wordt ingebracht. Op deze manier krijg je meteen een goed beeld van de inhoud van de spouw. Zo kan niet alleen aanwezig isolatiemateriaal worden opgemerkt, maar ook eventuele specieresten. Bovendien, kies je er na afloop voor om het isoleren van de spouwmuur aan hetzelfde bedrijf toe te kennen? Dan wordt het voorafgaand onderzoek doorgaans zonder kosten uitgevoerd.

Door de vaststelling van een kleurverschil

Ondanks het feit dat het altijd wordt aangeraden om een endoscopisch onderzoek uit te laten voeren met betrekking tot de inhoud van je spouwmuur moet het gezegd dat je in principe ook zelf kan vaststellen of er al dan niet sprake is van een geïsoleerde spouwmuur. Het na-isoleren van de spouwmuur gebeurt dan ook altijd door meerdere gaatjes die in de muur worden gemaakt. Dit zorgt er voor dat er altijd kleurverschillen kunnen worden opgemerkt op de plaatsen waar de isolatie is ingebracht. Ook even de documenten van de woning uit het verleden raadplegen kan duidelijkheid scheppen. Alles bij elkaar gezien neemt het laten uitvoeren van een camera onderzoek uiteraard wel heel wat minder tijd in beslag.

Controle van spouwmuurisolatie met thermische scan

Het (laten) isoleren van de spouwmuur is op zich niet zo complex. Wel is het van belang dat dit op een correcte en vakkundige wijze gebeurt. Is dat niet zo, dan loop je namelijk het risico dat er alsnog binnen in de spouw temperatuursverschillen ontstaan. Deze zijn nefast voor de uiteindelijke besparing die op de energiefactuur kan worden gerealiseerd. Vandaag de dag is het mogelijk om een expert een zogenaamde thermografische scan uit te laten voeren. Gedurende dit proces wordt er nauwkeurige wijze in beeld gebracht hoe niet alleen het huis, maar ook de warmte zich gedragen. Dit zorgt er voor dat je ook meteen een goed beeld krijgt van eventuele lekkages die tot dusver verscholen zaten achter de muren.

 

Het loont in principe altijd de moeite om een dergelijke controle uit te (laten) voeren nadat je er voor hebt gekozen om je spouwmuur te isoleren. Isolatiebedrijven bieden op hun werkzaamheden doorgaans een garantie aan van 10 jaar waardoor eventuele afwijkingen of problemen op hun kosten dienen te worden opgelost. Het eenmalig uitvoeren van een thermische scan meteen na de werken is echter niet voldoende. Het wordt dan ook aangeraden om zo’n drie jaar na de plaatsing nog eens een extra controle uit te laten voeren. Zo kan ook meteen worden vastgesteld op het isolatiemateriaal niet gezakt is.

Controle van de dienstverlening via steekproeven

Wanneer je er voor hebt gekozen om het isoleren van je spouwmuur uit te besteden aan een isolatiebedrijf welke is aangesloten bij de VENIN is het mogelijk dat je na afloop wordt gecontacteerd door het KOMO kwaliteitsinstituut. Dit instituut voert steekproefgewijs controles uit naar de plaatsing van spouwmuurisolatie welke is gebeurd door aangesloten ondernemingen. Bedrijven die zich bij VENIN hebben aangesloten werken dan ook met door KOMO gecertificeerde materialen. Er wordt na afloop getoetst of er daadwerkelijk van deze materialen werd gebruik gemaakt en of de werken zijn uitgevoerd volgens de opgestelde kwaliteitseisen.

Wat te doen bij een vervuilde of volle spouwmuur?

Wanneer het onderzoek dat wordt uitgevoerd duidelijk maakt dat er in je spouwmuur nog specieresten zijn terug te vinden is het van belang om hier actie tegen te ondernemen. Het heeft werkelijk geen enkele zin om er gewoon voor te kiezen om de spouwmuur alsnog met isolatiemateriaal te voorzien. Op deze manier ontstaan er namelijk gaten waardoor er sprake kan zijn van vochtophoping en er zich koudebruggen kunnen vormen. Het gevolg daarvan is dat het plaatsen van spouwmuurisolatie en dus eigenlijk de volledige investering die je doet haar doel compleet mist. Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor een spouwmuur die reeds in het verleden werd geïsoleerd.

 

Zelfs wanneer een spouwmuur ettelijke jaren geleden is voorzien van isolatiemateriaal kan het interessant zijn om deze te vernieuwen. Dit is in tegenstelling tot wat veel mensen denken ook gewoon mogelijk. Het oude isolatiemateriaal wordt dan uit de spouwmuur gezogen of getrokken waarna ze opnieuw wordt opgevuld met een hedendaags isolatiemateriaal. Ondanks het feit dat dit perfect mogelijk is dient het wel gezegd dat je niet één, maar wel twee keer met kosten zal worden geconfronteerd. Enerzijds zal je dan ook betalen voor het verwijderen van het isolatiemateriaal terwijl je anderzijds ook voor het opnieuw inblazen van het isolatiemateriaal rekening zal moeten houden met bepaalde kosten.

 

Uiteindelijk zal je deze investering er wel altijd terug uithalen door de betere isolatiewaarde die je woning heeft verkregen. Doorgaans wordt een investering in spouwmuurisolatie dan ook zonder veel problemen tussen de 3 en 5 jaar terugverdiend.

Wat kost muurisolatie voor jou?

Wat is de exacte kostprijs van muurisolatie? Ontdek de prijzen door offertes aan te vragen en te vergelijken. Op deze manier kun je tot wel 30% op de kosten besparen!