Muurisolatie belastingvermindering

Wanneer je er aan denkt om een investering in muurisolatie te doen is het natuurlijk niet meer dan normaal dat je daar zoveel mogelijk financieel voordeel uit zal willen kunnen halen. Omwille van deze reden stellen mensen zich dan ook de vraag of ze in deze situatie kunnen rekenen op een eventuele belastingvermindering. Mocht dat een mogelijkheid zijn zou dat namelijk helpen om de terugverdientijd van een investering in muurisolatie verder te beperken. Bestaat er zoiets als een belastingvermindering bij een investering in muurisolatie en indien ja, hoe kan je deze dan precies verkrijgen? Je komt het allemaal te weten op deze pagina!

Geen belastingvermindering bij muurisolatie

Laat ons in eerste instantie maar meteen een antwoord geven op de hamvraag van deze pagina, namelijk of je bij een investering in muurisolatie recht hebt op een belastingvermindering of niet. Dat is niet het geval. Er worden door de (regionale) overheden nog altijd financiële tegemoetkomingen aangeboden voor investeringen in muurisolatie, maar je kan ze niet in mindering brengen bij de belastingaangifte. Dit lijkt in eerste instantie misschien een beetje vervelend te zijn, maar het doet absoluut geen afbreuk aan het potentieel waar muurisolatie toch echt wel over beschikt.

Wel bij een investering in dakisolatie

Dat er geen belastingvermindering geldt voor een investering in muurisolatie is op zich niet zo vreemd. Dit geldt op moment van schrijven namelijk voor alle isolatievormen met uitzondering van dakisolatie. Bovendien ontvang je deze belastingvermindering lang niet altijd. Je moet dan ook verschillende voorwaarden kunnen inlossen, namelijk:

 

  1. Het bedrag mag maximaal 3.070 euro op jaarbasis bedragen.
  2. De woning dient bij de aanvang van de werken minimaal 5 jaar in gebruik te zijn.
  3. De RD-waarde van de dakisolatie moet minstens 2,5 m2 K/W bedragen.

Alternatieve premies voor muurisolatie

Dat je niet kan rekenen op een belastingvermindering voor een investering in muur- of gevelisolatie zal je misschien een beetje afschrikken om te investeren. Toch is deze schrik helemaal nergens voor nodig. Er bestaan namelijk wel nog een aantal alternatieve premies waar je voor muurisolatie wel een beroep op kan doen. We hebben deze verschillende premies uiteraard ook nog even voor jou op een rijtje gezet:

Na-isolatie van bestaande buitenmuur

Heeft je woning nog een niet-geïsoleerde buitenmuur en wil je daar verandering in brengen? Wanneer je na-isolatie uitvoert aan een bestaande buitenmuur en dit gebeurt via de buitenzijde van de gevel kan je rekenen op een financiële tegemoetkoming van zo’n 15 euro per vierkante meter. Belangrijke voorwaarde om deze premie te kunnen ontvangen is dat de werkzaamheden gebeuren door een erkende aannemer. Bovendien moet de R-waarde minimaal 3,0 m2 K/W bedragen.

Combipremie

Tegenwoordig wordt er in Vlaanderen en eigenlijk in heel België vooral de nadruk gelegd op het gezamenlijk investeren in het verbeteren van verschillende isolatie gerelateerde onderdelen van een woning. Concreet betekent dit dat er een combipremie geldt voor een investering in ramen met hoogrendementsglas evenals muurisolatie. Belangrijk gegeven op dit vlak is wel dat één van de twee investeringen reeds moet zijn gefactureerd in het jaar 2016. Met ingang van het jaar 2017 is de volledige regelgeving met betrekking tot de combipremie namelijk veranderd.

Verbeteringspremie voor woningen ouder dan 25 jaar

Is je woning ouder dan 25 jaar? In dat geval kan er in Vlaanderen ook voor worden gekozen om de Vlaamse verbeteringspremie aan te vragen. Deze premie kan worden aangevraagd voor specifieke verbeteringen die aan een oudere woning worden uitgevoerd. Om aanspraak te kunnen maken op een dergelijke premie dient er wel rekening mee te worden gehouden dat het gezinsinkomen aan beperkingen onderhevig is. Het gezamenlijke inkomen mag dan ook niet meer dan 29.600 euro op jaarbasis bedragen. Is er een kind ten laste? Dan wordt dit inkomen wel verhoogd met een bedrag van 1.540 euro per kind. De verbeteringspremie die op deze manier kan worden ontvangen is beperkt tot een bedrag van 1.500 euro op jaarbasis.

Aanmoediging van totaalrenovatie

Met ingang van 1 januari 2017 geldt dat, wanneer je binnen een periode van 5 jaar in minimaal 3 energiebesparende maatregelen investeert, het mogelijk is om via de netbeheerder een ‘totaalrenovatiebonus’ aan te vragen. Deze kan worden ontvangen bovenop de reeds geldende premies voor isolatie. De termijn van 5 jaar gaat in op het ogenblik dat de eerste investering is gefactureerd. Een groot aantal werkzaamheden komen in aanmerking voor deze totaalrenovatiepremie.

 

Het gaat hierbij dan ook niet uitsluitend om een investering in het isoleren van het dak of de zoldervloer, wat bovendien ook te denken van de buitenmuren of de spouwmuur, de kelders en de vloeren? De premie kan aan de hand van de energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd behoorlijk hoog oplopen. Voor 3 investeringen die gebeuren in een eengezinswoning kan de premie tot 1.250 euro bedragen. Is er sprake van 4 investeringen? Dan stijgt de premie tot een bedrag van 1.750 euro. Bij 5 investeringen stijgt het bedrag naar 2.750 euro en voor 6 investeringen geldt een bedrag van 3.750 euro.

 

Ben je van plan om onder meer te investeren in muurisolatie voor je appartement en wil je deze combineren met andere investeringen zodat je aanspraak kan maken op de totaalrenovatiepremie? In dat geval dien je er wel rekening mee te houden dat de premie voor investeringen in appartementen met 50 procent is verlaagd.

Wat kost muurisolatie voor jou?

Wat is de exacte kostprijs van muurisolatie? Ontdek de prijzen door offertes aan te vragen en te vergelijken. Op deze manier kun je tot wel 30% op de kosten besparen!